BETONMAN d.o.o.

je specijalizovana firma za dijamantsko sečenje i bušenje betona sa dugogodišnjim iskustvom operatera za obavljanje ove vrste posla. Osim armiranog betona, sečemo i bušimo ciglu, keramiku, mermer i slično. Mašine i alati se fiksiraju za betonske zidove ili ploče tako da se dobijaju 100% precizni, glatki otvori bez potresanja objekta, rasturanja materijala i dizanja prašine.

drill

DIJAMANTSKO BUŠENJE

Betonske zidove ili ploče bušimo specijalnim mašinama za kernovanje, dijamantskim bor krunama od Fi 20-450 mm, bez vibracija i rasturanja materijala. Bušenje možemo da vršimo pod bilo kojim uglom. Bušimo kroz sve vrste betona, kamena, cigle – otvore za vodovod, ventilaciju, grejanje, sve sanitarne i tehnicke otovre, bušenje se vrši dijamantskom tehnologijom, a rupe su preciznih dimenzija i glatkih ivica.

saw

DIJAMANTSKO SEČENJE

Sečenje armiranog betona se vrši hidrauličnim mašinama koje nose disk sa vidijama i dijamantima. Ovi diskovi (testere) seku i armaturu u betonu. Sečemo betonske zidove jednostrano do 600 mm, a ukoliko je zid pristupačan i sa druge strane do 1200 mm. Sečemo otvore za vrata, prozore, stepenice, kanale, odsecamo terase, betonske grede i slično. Sečemo otvore za prozore i vrata, proširujemo već postojeće otvore, sečemo stepeništa, ulaze za garaže, stubove, grede, stepenice, terase, pravimo kanale u betonu ili asfaltu (odvod, dovod i kanalizacija), otvore za liftove…

arrow

PREDNOSTI DIJAMANTSKOG SEČENJA I BUŠENJA

* Brzina, kvalitet i preciznost prilikom adaptacije objekata
* Bez vibracija i kapilarnih pukotina
* Ne narušava se statika objekta
* Otvori su glatkih ivica i ne zahtevaju dodatnu obradu
* Sečenje i bušenje se vrši brzo i pedantno, bez buke i oštećenja okolnih konstrukcija

0
Zadovoljnih klijenata
0
Završenih projekata
0
Kvalifikovanih radnika
0
Zamenjenih kruna

Radne mašine

  • mašine za dijamantsko sečenje zidova
  • Mašine za dijamantsko bušenje betona
  • Hidraulične mašine sa daljinskim komandama
  • Prateća oprema za kvalitetno izvođenje radova

Kontaktirajte nas